Scholen

“It was the bumble bee and the butterfly who survived, not the dinosaur.” – Meridel Le Sueur

 

Wanneer na een verlieservaring alles abrupt anders is in het leven van een kind, is school vrijwel het enige dat hetzelfde blijft. Deze vaststaande structuur biedt een kind rust en stabiliteit. Wanneer het kind gezien wordt en er ruimte wordt geboden voor rouwreacties, is school een belangrijke factor om het gevoel van veiligheid te herstellen.

Individuele leerlingbegeleiding is natuurlijk altijd een optie, maar wanneer het meerdere leerlingen met een soortgelijk verlies betreft kan het creëren van een lotgenotengroep erg waardevol zijn. Zo’n groep geeft deze leerlingen de kans om andere kinderen te ontmoeten, die tegen dezelfde dingen aanlopen als zij. Ze vinden niet alleen steun en troost bij elkaar, maar vooral ook acceptatie, herkenning én erkenning bij elkaar. Een lotgenoot die ze écht begrijpt.

Wanneer u als leerkracht, mentor of directie behoefte heeft aan informatie over individuele begeleiding en/of lotgenotengroepen, neem dan vooral contact op! De invulling zal volledig worden afgestemd op de wensen en de behoeften van de doelgroep.