Werkwijze

Een begeleidingstraject start altijd met een kennismakingsgesprek.

In dit gesprek leren we elkaar iets beter kennen en wordt er gekeken naar welke hulpvragen er liggen. Wanneer het binnen mij expertise ligt en er van beide kanten een klik is, plannen we een intake.

In de intake zal ik nieuwsgierig zijn naar het familiesysteem, de gezinssituatie en verdiepende vragen stellen om inzicht te krijgen in de huidige situatie van het kind. We zullen samen de hulpvragen verduidelijken en afwegen welke begeleidingsvorm het beste aansluit bij zijn of haar behoeften. Hierna maak ik een plan van aanpak.

In het plan van aanpak staat de begeleidingsovereenkomst en in het kort wat we in de intake hebben besproken. In het plan van aanpak staat de verwachte duur van het begeleidingstraject en de manier waarop de begeleiding vorm zal krijgen. Het is een flexibel plan dat eventueel tijdens de begeleiding nog aangepast kan worden. Hierna zullen we starten met de begeleiding.

Begeleiding vindt bij voorkeur plaats op een plek waar het kind zich fijn en veilig voelt. Dit kan bijv. op school zijn, thuis of in de natuur. Soms is het noodzakelijk dat het op een minder leuke plek gebeurd, bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Dit is geen enkel probleem. Tijdens het begeleidingstraject zal ik ook een gesprek met de ouder(s) inplannen. Dit zal zijn ter verheldering van een bepaalde situatie, ter ondersteuning voor de thuissituatie en/of voor de evaluatie.

In de evaluatie kijken we naar het verloop van het begeleidingstraject. Hoe staat het met de hulpvragen? Kan het kind op eigen kracht verder? Wat nemen jullie als gezin mee om verder te gaan? Is er behoefte aan meerdere sessies of nazorg?

Nazorg kan inhouden dat het kind het fijn vindt om bij een terugval contact op te nemen. Dit gebeurt vaak rondom de meest kwetsbare dagen. Denk hierbij aan feestdagen, de dagen voor het overlijden van een dierbare, de sterfdag, een belangrijke medische afspraak etc. Soms is een kort telefonisch consult daarin genoeg om het kind of de jongere weer op weg te helpen.